Nokia X簡單試玩 ( 11 April, 2014 )

Nokia X簡單試玩 ( 11 April, 2014 )

NOKIA大改造Android第一炮.